Harmonogram indywidualnego pośrednictwa pracy

Informujemy, iż w dniach 23.09-24.09.2016 r. w ramach projektu odbędą się indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej.

Harmonogram doradztwa indywidualnego - 15.09-20.09.2016 r.

Informacja

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
W związku z zakończeniem dodatkowej tury rekrutacji, przekazujemy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”. Dziękujemy za zgłoszenia.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie I tura (14.09.2016 r.)

Harmonogram doradztwa zawodowego
Informujemy, iż w dniach 15.09-20.09.2016 r. w ramach projektu odbędą się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego.

Harmonogram doradztwa indywidualnego - 15.09-20.09.2016 r.

Informacja

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r. w ramach projektu rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej.

W związku z zakończeniem dodatkowej tury rekrutacji, przekazujemy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”. Dziękujemy za zgłoszenia. Plik do pobrania poniżej.

Harmonogram doradztwa zawodowego

Lista rankingowa I tura

Harmonogram Pośrednictwa Pracy

Informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r. w ramach projektu rozpoczną się indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej.

Harmonogram pośrednictwa pracy - 28.07-29.07.2016 r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W związku z zakończeniem tury rekrutacji, przekazujemy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”. Dziękujemy za zgłoszenia. Mamy nadzieję na owocną współpracę w ramach realizowanego projektu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do momentu zrekrutowania pełnej grupy zaplanowanej na pierwszą turę - t.j. 50 osób.

Lista rankingowa uczestników projektu - I tura

Harmonogram Doradztwa Zawodowego - I tura

Informujemy, iż w dniu 26 lipca 2016 r. w ramach projektu rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego. Szczegółowy harmonogram zajęć poniżej.
W I Turze rekrutacji zostały jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do aplikowania!

Harmonogram doradztwa zawodowego - 26.07 - 28.07.2016 r.

Uwaga!

Informujemy, że rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie.

Ruszył projekt „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy”

Zapraszamy do udziału w I turze projektu 50 kobiet młodych w wieku 15 – 24 lata, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym: osób bezrobotnych, osób biernych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszy etap rekrutacji trwa do 31.05.2016r. W sprawie szczegółów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz zapraszamy do kontaktu.

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków doradcy zawodowego z dn. 02.09.2016 r.

Ewal Ewelina Korczak-Koszów przeprowadza rozeznanie rynku z dn. 02.09.2016 r. na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usługi w zakresie przeprowadzenia doradztwa zawodowego.

Rozeznanie rynku - DORADZTWO ZAWODOWE - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” z dn. 02.09.2016 r.

Wyniki postępowania - DORADZTWO ZAWODOWE - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” dotyczące zapytania ofertowego z dn. 02.09.2016 r.


Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków pośrednika pracy z dn. 02.09.2016 r.

Ewal Ewelina Korczak-Koszów przeprowadza rozeznanie rynku z dn. 02.09.2016 r. na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usługi w zakresie przeprowadzenia pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku - POŚREDNICTWO PRACY - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” z dn. 02.09.2016 r.

Wyniki postępowania - POŚREDNICTWO PRACY - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” dotyczące zapytania ofertowego z dn. 02.09.2016 r.


Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków doradcy zawodowego

Ewal Ewelina Korczak-Koszów przeprowadza rozeznanie rynku z dn. 19.07.2016 r. na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usługi w zakresie przeprowadzenia doradztwa zawodowego.

Rozeznanie rynku - DORADZTWO ZAWODOWE - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”

Wyniki postępowania - DORADZTWO ZAWODOWE - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”


Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków pośrednika pracy

Ewal Ewelina Korczak-Koszów przeprowadza rozeznanie rynku z dn. 19.07.2016 r. na realizację zamówienia polegającego na świadczeniu usługi w zakresie przeprowadzenia pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku - POŚREDNICTWO PRACY - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”

Wyniki postępowania - POŚREDNICTWO PRACY - „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”


O projekcie

Projekt pn. „KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy”

Miedziowy Program Aktywizacji Zawodowej (MPAZ) zakłada skuteczną aktywizację zawodową młodych kobiet, pozostających bez zatrudnienia. W programie wsparcia znajdują się doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe grupowe oraz indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji, staże w zakładach pracy, stypendia stażowe, pośrednictwo pracy, wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach, jak również bony zasiedleniowe.

Realizowany dla:

Młodych kobiet w wieku 15 – 24 lata, niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym:

 • osób biernych zawodowo,
 • osób bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • zamieszkujących na terenie powiatów lubińskiego, polkowickiego, zgorzeleckiego oraz głogowskiego (województwo dolnośląskie).

Do projektu zapraszamy również studentów studiów zaocznych.

W ramach projektu oferujemy:
 • wsparcie doradcy zawodowego podczas spotkań indywidualnych i grupowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia zawodowe grupowe oraz indywidualne dopasowane do potrzeb uczestników,
 • 5-miesięczne staże zawodowe,
 • wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymują:
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu (dla osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji wsparcia),
 • bony zasiedleniowe dla 10 kobiet.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie rekrutacji

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane:
- osobiście lub pocztą w Biurze Projektu w Lubinie,
- drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: biuro@mpaz.pl

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 30.04.2016r.

885 421 173
biuro@mpaz.pl